Jdi na obsah Jdi na menu

17.listopad 1989 v Radnicích a 22 let od vzniku OF Radnice

17.listopad 1989 v Radnicích a 22 let od vzniku OF Radnice. Chceme se s Vámi podělit o to, kdo kde a kdy byl a co se stalo, dokud si to pamětníci pamatují nebo jsou dostupné písemné záznamy přímých účastníků. 

OF v Radnicích se formuje v autobusech a vlacích většinou na trasách Radnice - Plzeň a Radnice - Rokycany. Mnoho radnických občanů působí v OF na závodech nebo ve větších městech, studenti pak ve školách. První schůzka je svolána na 6.12. do zámku Hvězda. Samozřejmě se velmi vášnivě diskutuje, ale vzniká i určitá organizační struktura a volí se první mluvčí OF (pp. Pokorný, Řičica, Fischerová a Jaroš), čímž vzniká koordinační výbor a dojednává se další postup - vystoupení na plenárním zasedání MěNV Radnice o den později 7.12.  Zde dochází k prvnímu politickému souboji na otevřené scéně. Za OF na plenární zasedání vystupuje mluvčí Miroslav Jaroš a přednáší  požadavky pro zajištění činnosti a práce OF jako je přístup do městského rozhlasu, možnost publikovat v místním zpravodaji, poskytnutí místnosti pro jednání OF, vyčlenění plochy pro výlep materiálů OF a přístup k reprografické technice. Po jeho vystoupení předseda MěNV p.Soukup vyzve občany, kteří se hlásí k OF, aby povstali. V zadních části sálu se zvedají plné dvě řady příznivců OF, na obou stranách je cítit silné napětí co bude dál. Možná poprvé v historii je plenární zasedání přerušeno, aby se poslanci mohli nad vznesenými požadavky OF poradit. Poté vystupují někteří poslanci MěNV a tvrdě kritizují studenty včetně jejich akce a OF.  Někteří z nich stále nevěří, že je skutečný konec komunistického režimu. Chování některých poslanců nás dokázalo ještě více povzbudit k plné aktivitě a následné práci.

Pravidelná činnost koordinačního výboru, kdy jsme se scházeli obden, vyústila v uspořádání 1. dialogu s občany dne 10.12.  Tento dialog moderoval Miroslav Jaroš a byl zahájen citátem Karla Čapka, který přednesla Hana Fischerová, následovalo hodnocení plenárního zasedání od Antonína Kovaříka a přednesení toho, co chce radnické OF v podání pana Mojmíra Řičici. Poté se střídali občané v diskusních příspěvcích, které se staly podnětem k nápravě věcí veřejných v Radnicích  a ze kterých vycházel koordinační výbor ve své další činnosti.

Koordinační výbor na svém dalším jednání 11.12. sepsal požadavky a podněty od občanů, které bude uplatňovat po radě MěNV. Připomeňme si, které to byly: zrušení ZO KSČ na škole a všech ostatních pracovištích (podařilo se), vrátit Poustevnu městu jako poutní místo (nepodařilo se), v okolních obcí zpět vytvořit národní výbory (podařilo se), nově postavenou budovu OO VB využít pro spolky, dům s pečovatelskou službou a knihovnu (nepodařilo se), přehodnotit 9. 5-letý plán v oblasti investic (podařilo se zčásti, byť ne vše), požadovat plnění dokumentu o rozvoji severního  Rokycanska (finančně a projektově se připravila rekonstrukce domu "Péče" pod Kalvárií),  obnovit kašnu (podařilo se), obnovit původní zeleň na náměstí  (podařilo se po delším čase), opravit kostel na Kalvárii (podařilo se, byť stále patří církvi), upravit skládku v Brdcích a vybudovat novou (nepodařilo se, ale provedena rekultivace skládky V Jamách), odstranit všude hesla propagující politiku KSČ (podařilo se), zahájit práce na čističce pro celé město, vyřadit ty technologické procesy v LIKO, které nejvíce znečišťují potok, vybudovat nové elektrické, vodovodní a kanalizační sítě s dostatečnou kapacitou (daří se plnit průběžně) , nepožadovat brigádnické hodiny (podařilo se), vrátit původní názvy ulic a náměstí (podařilo se).

Zde bych vyzdvihl jednu mimořádnost. Velmi se diskutovalo o změně názvu náměstí, změny názvů ulic byly vcelku bezproblémové, nazvaly se tak, jak se jim stejně říkalo nebo tak jak se v minulosti jmenovaly - jen Wilsonova ulice neprošla.  Část občanů navrhovala název Masarykovo náměstí, po našem 1.prezidentovi. Nakonec nás přesvědčil Josef Pašek, povoláním geolog, který vyzdvihl nedoceněné zásluhy v dějinách Radnic i Čech hraběte Kašpara Šternberka, mj. zakladatele Národního muzea v Praze. A tak i trochu pod puncem originality jsme podpořili nový název: náměstí Kašpara Šternberka. Častokrát jsem později zaslechl od mnohých pochvalu za tento název. Nejen pro svoji originalitu a jedinečnost v naší republice, ale zejména za vyzdvižení  člověka, který mnoho dobrého v minulosti pro svoji vlast a pro město Radnice a okolí vykonal. Masarykových náměstích jsou po Čechách desítky.

Před vánoci OF Radnice zorganizovalo podpisovou akci na podporu Václava Havla na prezidenta, kterou podepsalo cca 400 občanů. Volba Havla prezidentem se pro nás stala nezvratným krokem v demokratickém vývoji našeho státu.

Do nového roku 1990 jsme hleděli s nadšením, nadějemi a snahou podílet se na změnách i v našem městě. Pokračují dialogy s občany, kde mluvíme o všem, co může být pro naše město dobré a prospěšné a připravujeme se na jednání u "kulatých stolů", které vedly na všech úrovní k obměně volených orgánů.

Cílem jednání  u kulatého stolu byla obměna 11-ti členné rady MěNV. Zúčastnili se jich zástupci  politických stran a uskupení aktivně pracujících v Radnicích - nově vzniklého OF, znovu obnovené KDU-ČSL a stávající KSČ. Za OF vedli jednání pp. Pašek a Jaroš, za KDU pp. Pokorný a Suda ml. a za KSČ pp. Soukup a Šnajdr.  Část poslanců z rady odstoupila.

Další pokračování připraveno během vánoc. Děkuji za cenné připomínky k tomuto materiálu od pamětníků, neboť moje pamět i záznamový blok nemohou obsahovat vše.

Miroslav Jaroš