Jdi na obsah Jdi na menu

Přestavba mateřské školy skončila

Přestavba mateřské školy skončila. Na ponděli 12.12.2011 vedení města přichystalo slavnostní otevření a den otevřených dveří. Protože se jedná o investici v řádu cca 19 mil. Kč, což město naší velikosti nedělá každý rok, je určitě chvályhodné ukázat občanům jak stavba dopadla.  Většina nás zvědavců se vlastně již do školky během provozu nepodívá, proto je třeba využít nabídnutou příležitost. Dotace z evropských zdrojů (ROP NUTS II Jihozápad) na stavbu činila cca 12 mil. Kč, 7 mil. Kč však město muselo uhradit z vlastního rozpočtu.

Celá příprava projektu začala na počátku roku 2009 prvními náčrty studie a její projednání s vedením školky. Otevřením stavby se završuje tříleté úsilí o rekonstrukci budovy, která ji nutně potřebovala. Vlhké stěny, v zimním období jinovatka na vnitřních stěnách, které promrzaly, zápach na WC atd. Po provedené rekonstrukci si na původní stav patrně vzpomenou asi už jen paní učitelky a personál. Na nové se snadno zvyká, na staré se rychle zapomíná. Proto pro připomenutí přidáváme několik fotografiích původního stavu a k nim fotografie stavu nového na konci fotogalerie Mateřská škola - stavba. 

Tato investice nebude sloužit primárně dětem města Radnic, ale je určena pro děti z celého severního Rokycanska, pro jejich předškolní výchovu.  Věřme, že nové krásné prostředí se pozitivně projeví na práci učitelek a na dobré výchově našich předškoláků. Kapacita byla zvolena maximální, tj. 3 oddělení po 28 dětech, celkově 84 dětí. V dlouhodobém výhledu se jedná o kapacitu dostatečnou. Jídelna má kapacitu 100 jídel a zařízení bylo pouze doplněno o robot a škrabku na brambory, neboť její vybavení bylo provedeno nové v roce 2004 při její rekonstrukci.

Děti se mohou těšit na nové vybavení tříd  a šaten novým nábytkem. Každá třída je vybavena  velkou obrazovku na promítání výukových programů. Dále byla pořízena pec pro činnost keramické dílny na vypalování výrobků dětí. Na zahradě čeká děti nové dětské hřiště a krytá pergola, kdy letní přeháňky nenaruší hraní dětí ve venkovním prostoru. Paní učitelky si rozdělily třídy a samy si navrhly vnitřní barevnou výmalbu a barvy koberců a lin.

Závěrem mi dovolte vyslovit jedno přání.  Chovejme se k majetku města jako ke svému vlastnímu a nedovolme ničit nejen nově zrekonstruovanou budovu mateřské školky, ale i ostatní městské objekty. K tomu veďme i naše nejmenší, pro které jsme tento projekt společně realizovali. Děkuji všem, které jsem na cestě přípravy a realizace tohoto krásného a prospěšného díla od počátku cesty potkal a s kterými jsme došli až na konec. 

Miroslav Jaroš